Litt historikk

Oppstart 25.august 1929 som eget distriktsforbund – Trøndelag Arbeiderkorforbund, tilknyttet Norsk Sangerforbund.   

1933- 34 bestod forbundet av 15 kor ca. 600 sangere. 
Etter krigen i 1945 var medlemstallet oppe i 700 og det bare økte i og med at bedriftskorene som til dels ble stiftet på slutten av krigen, sluttet seg til.

1946 17 kor og ca 930 sangere. To barnekor ble med i forbundet. Trondheim Pikekor fra 1950 de gikk inn i slutten av 60 tallet og Trondheim Guttekor ble stiftet i 1959, men gikk inn i 1965.
Bedriftskora opphørte etter hvert og medlemstallet gikk ned.

1
986 sammenslått med Nord- Norges Arbeidersangerforbund og fikk navnet Trøndelag og Nord- Norges Arbeiderkorforbund.  Kor fra Tromsø, Narvik, Mo i Rana, Steinkjer, Trondheim og Røros.

Endret navn i 2000 fra Trøndelag og Nord Norges Arbeiderkorforbund til Trøndelag og Nord Norges Sangerforbund. Som pr. i dag framstår som et «lite, men eksklusivt sangerforbund.»

Distriktsstevner hvert 2. år.
Landsangerstevner hvert. 4 år.
Nordisk hvert 5. år.

Tilsluttet Norsk Sangerforbund