Våre kor og kontaktinfo:

Kontaktadresser til våre kor

Kvinnekoret Sonare Tidl. Arbeidernes Kvinnekor

Grete Øiaas
Brit Grytbaks veg 4
7049 Trondheim

Mobil: 915 91 025

Tromsø Mannskor:           http://www.tromso.mannskor.net

Noralf Brandser
Fembøringen 7
9017 Tromsø

Mobil:  909 98 858  
Mail:  noralf@brandser.net


Tromsø Sangforening         www.tromsosang.no

Lise Merethe Kittelsen
Steinnesvegen 10
9022  KROKELVDALEN        

Mobil: 932 49679
Mail: lisemkit@gmail.com / lise.kittelsen@tromso.kommune.no                                                                                                                                                                                        
Trondheim Damekor              www.trondheim-damekor.org 

Sonja Størseth
Tonstadgrenda 55
7091 Tiller
Mobil: 951 02 668
mail: tillersonja@gmail.com