Våre kor og kontaktinfo:

Kontaktadresser til våre kor

Kvinnekoret Sonare Tidl. Arbeidernes Kvinnekor

Ann-Magritt Rugelsjøen Lie
Mellomlia 96
7018  TRONDHEIM

Mobil: 92 06 30 62

Sangkoret Viljen

Arild Bendiksen
Henrik Mathiesens vei 25
7043  TRONDHEIM

Mobil: 40 09 12 84 
Mail: arbendik@gmail.com              

Tromsø Mannskor:           http://www.tromso.mannskor.net

Jan Richardsen
Lauvslett
9130  HANSNES

Mobil: 992 76500  
Mail: j.ric@online.no    


Tromsø Sangforening         www.tromsosang.no
Lise Merethe Kittelsen
Steinnesvegen 10
9022  KROKELVDALEN        

Mobil: 932 49679


Trondheim Damekor              www.trondheim-damekor.org 
Sonja Størseth
Tonstadgrenda 55
7091 Tiller
Mobil: 951 02 668
mail: tillersonja@gmail.com