Administativ informasjon

Mailadr. tnns1929@gmail.com

 


Styret består av:

Leder:             Jørn Fjellsaune mobil: 970 47 241
Nestleder:       Jan Richardsen
Sekretær:        Hilde Venche Johansen
Kasserer:         Anne Sofie Haugland
Styremedlem:  Grete ØiaasDistriktsforbundet har Org.nr. 995 095 289      

Vi kan ikke ta del i Grasrotandelen, men oppfordrer alle kor om å melde seg inn i frivillighetsregisteret slik at deres organisasjonsnummer kan oppgies når medlemmer, venner og kjente spiller gjennom Norsk Tipping.

Distriktsforbundet har
Bankkto. 4200.21.94451

Medlemskontingenten er kr 125 pr. sanger/år